Norsk Brannsikring
- av vindkraftverk

Vindkraftanlegg, sammen med mange komponenter, representerer en stor investering, og måtte gjenopprette et vindkraftverk kan derfor være en økonomisk katastrofe for eiere, operatører og forsikringsselskaper.

Vindkraftanlegg representerer ekstremt tøffe miljøer, da de utsettes for ulike typer forstyrrelser som lyn, vibrasjoner, elektriske miljøer, osv. For å unngå produksjons tap og måtte foreta finansielle investeringer, er et branndeteksjonssystem av høy kvalitet av stor betydning.Et vindkraftverk representerer følgende risikofaktorer:

  • konsentrasjon av tennkilder innenfor maskinhuset øker risikoen for lynnedslag;
  • ubemannet drift;
  • ingen mulighet for brannmenn å stoppe brannen da konstruksjonen er for høy og ofte utilgjengelig.
  • avsidesliggende steder, som gjør det svært vanskelig og nå frem, for eksempel offshoreinstallasjoner, og uønskede alarmer, som kan forårsake betydelige produksjonstap.

Derfor tilbyr CN System «state of the art» innen branndeteksjonssystemer som er utviklet for å nå den høyeste fleksibiliteten og sikkerhet i forhold til detektering, kontroll og kommunikasjon, herunder muligheten for å tilpasse systemets følsomhet til selve installasjonen. Systemet er forberedt på et grensesnitt mot automatiske brannslokkesystemene, Arc detektorer, aspirasjonssystemer og overvåking av signaler fra trykkbrytere etc. Systemet er utviklet for å være lett å vedlikeholde. Den moduloppbygde og kompakte sentralen gjør den perfekt for montering på trange steder, så vel som ved ettermontering i prosjekter. Sentralen er også forberedt for nettverksinstallasjoner.

Last ned produkt informasjon (pdf). ➜