Consilium Building Safety

Lifesaving by interaction

Om oss

Vi har utviklet branndeteksjonssystem i fem generasjoner

— og i dag er våre systemer ansett for å være av meget høy standard. Våre brannalarmsystemer finnes i store næringsbygg, offentlige bygg, sykehus, vindkraftverk og mange flere....